Використання онтологічних інструментів для систематизації та аналізу інформації щодо утилізації відходів шляхом метаногенезу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу метаногенезу курячого гною при переробці рідких фаз стічних вод з відсівом азоту та без нього. Визначено, що метаногенез при повній рециркуляції рідкої фази можливий як при сорбції аміачного азоту, так і без нього. Однак він характеризувався загальмованим станом. Виробництво метану становило 0,51 л / л в реакторі з відведенням аміаку і 0,23 л / л в реакторі без відведення аміаку. Ефективність вилучення аміаку становила 12,5% аміачного азоту. Запропонована технологія зачистки аміаку характеризується позитивним економічним ефектом. The article is devoted to the analysis of the methanogenesis of chicken manure with effluent’s liquid phase recycling with and without nitrogen stripping. It was determined that methanogenesis with full recirculation of the liquid phase is possible both with the sorption of ammonia nitrogen and without it. However, it was characterized by an inhibited state. Methane production was 0.51 l/l in a reactor with ammonia stripping and 0.23 l/l in a reactor without ammonia stripping. The ammonia removal efficiency was 12.5 % ammonia nitrogen. Proposed technology stripping of ammonia is characterized by a positive economic effect.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, аміак, ammonia, інгібування, inhibition, рециркуляція рідкої фази, liquid phase recirculation, метаногенез, methanogenesis, сорбція, sorption

Бібліографічний опис

Шаповалов, Є. Б. Використання онтологічних інструментів для систематизації та аналізу інформації щодо утилізації відходів шляхом метаногенезу / Є. Б. Шаповалов, В. Б. Шаповалов, О. Є. Стрижак, А. І. Салюк // Екологіча безпека та природокористування. - 2018. - № 3 (27). - С. 68-79.

Зібрання