Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подано результати модифікації цитрусового пектину амоніаком, сечовиною, цетиловим спиртом, пальмітиновим ангідридом. Проведено аналіз ІЧ-спектрів вихідних та модифікованих сполук, що дозволило підтвердити проведення модифікації цитрусового пектину. Досліджено вплив отриманих нових речовин на фізико-механічні властивості (міцність, подовження) плівки, а також паропроникність. Представлены результаты модификации цитрусового пектина аммиаком, мочевиной, цетиловым спиртом, пальмитиновым ангидридом. The results of modification of citrus pectin with ammonia, urea, cetyl alcohol, palmitic anhydride are presented. The IR spectra of the initial and modified substances were analyzed, which allowed to confirm the modification of citrus pectin. The influence of the obtained new substances on the physical and mechanical properties (strength, elongation) of the film, as well as the vapor permeability, was studied.

Опис

Ключові слова

пектин, аммиак, мочевина, pectin, ammonia, urea, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів / О.С. Шульга, А. І. Чорна, С. М. Кобилінський, С. І. Шульга // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2017. – Вип. 1(25). – С. 220-233.

Зібрання