Амортизаційна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Матеріально-технічна база підприємств України потребує оновлення, але дослідження амортизаційної політики нашої держави свідчить про недосконалість економічного механізму амортизації, що не сприяє налагодженню процесів відтворення основних засобів підприємств та не стимулює інвесторів до капіталовкладень.
Material and technical basis of Ukrainian enterprises needs to be renewed, but the research of the amortization policy of our country points out to the imperfection of the economic mechanism of amortization. It doesn‘t promote the arrangement of the processes that renew fixed assets of enterprises or encourage investments.

Опис

Ключові слова

основні засоби, амортизаційна політика, капітал, конкурентоспроможність, інвестиції, fixed assets, depreciation policy, capital, competitivness, investment, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Минко, Л. М. Амортизаційна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості України / Л. М. Минко // Наукові праці НУХТ. - 2007. - № 21. – С. 71-73.

Зібрання