Phosphorylation of 2-(3-Methyl-1,3-diazabuten-1-yl)-3-Ethoxycarbonylthiophenes with Phosphorus(III) Halides

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Method of selective C5-phosphorylation of derivatives of 2-amino-3-ethoxycarbonylthiophene containing N,N-dimethylformamidine gpoup at the 2nd position of the heterocycle was affered. Derivatives of 2-(3-methyl-1,3-diazabuten-1-yl)-3-ethoxycarbonylthiophene were studied in reactions with Phosphorus(III) Halides. Based on C5-phosphorylated N,N-dimethylamino-N’-(2-thienyl)formamidines the methods for synthesis of new and biologically promising C-phosphorylated derivatives of 2-amino-3-thiophenecarboxylic acids and thieno[2,3-b]pyrimidones were elaborated. Запропоновано метод селективного С5-фосфорилювання галогенідами фосфору (III) похідних 2-аміно-3-етиксикарбонілтіофену, що містять N,N-диметилформамідиновий залишок біля С2-атому гетероциклу. На основі С5-фосфорильованих N,N-диметиламіно-N’-(2-тієніл)формамідинів розроблені методи синтезу невідомих раніше та перспективних в біологічному плані С-фосфорильованих похідних 2-аміно-3-тіофенкарбонових кислот та тієно[2,3-b]піримідонів.

Опис

Ключові слова

тіофен, амінотіофен, амідин, тієнопіримідон, тієнілфосфін, фосфорилювання, thiophene, aminothiophene, amidine, thienopyrimidon, thienylphosphine, phosphorylation, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Phosphorylation of 2-(3-Methyl-1,3-diazabuten-1-yl)-3-Ethoxycarbonylthiophenes with Phosphorus(III) Halides / A. M. Pinchuk, S. A. Kovalyova, S. P. Ivonin and other // Heteroatom Chemistry. – 2001. – Vol. 12, Numb. 7. - P. 641 – 651.

Зібрання