Аналіз потенціалу робочих газів в шарі зерна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладено результати теоретичних досліджень кінетики та динаміки параметрів робочих газів в шарі зерна і в часі. Показано зв'язок перемінних параметрів робочих газів на рушійний потенціал взаємодії фазових середовищ. Результати можуть бути використані у науковій та практичній сферах з зерновими продуктами. The results of theoretical researches of kinetics and dynamics of parameters of working gases are in-process expounded in the layer of grain and in time. The association of in-out parameters of working gases is shown on motive potential of cooperation of phase environments. Results can be drawn on in scientific and practical spheres with cereal products.

Опис

Ключові слова

сушіння, робочі гази, рушійний потенціал, теплообмін, параметри газів, capillary bodies, active surface, phase environments, motive potential, moisture, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Аналіз потенціалу робочих газів в шарі зерна / Ігор Іванович Гапонюк // Промышленная теплотехника. – 2017. – Том 39, № 7. – С.78–79.

Зібрання