Проблеми інвестиційного клімату України в умовах посилення міжнародної конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемам інвестиційного клімату в Україні. Проаналізовано інвестиційну діяльність за 2010-2011 роки, зокрема динаміку прямих іноземних інвестицій, структуру іноземного інвестування, окреслено основні чинники негативних оцінок інвестиційного клімату в Україні та чинники, які позитивно впливають на пожвавлення інвестиційної діяльності в окремих видах економічної діяльності і галузей промисловості. Визначено пріоритетні напрями державної інвестиційної політики в Україні.
The article is devoted to the investment climate in Ukraine. Analysis of investment activity for the years 2010-2011, including the dynamics of foreign direct investment, foreign investment structure, the main factors of negative assessments of the investment climate in Ukraine and the factors that positively affect the increase in investment activity in certain economic activities and industries. Priorities and public investment policy in Ukraine.

Опис

Ключові слова

інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, промисловість, капітал, модернізація, інвестиции, investment, foreign investment, investment environment, industry, capital, modernization, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Волощук, Г. О. Проблеми інвестиційного клімату України в умовах посилення міжнародної конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси / Г. О. Волощук, Ю. Г. Левченко // 2012.

Зібрання