Економічний механізм формування та використання грошових потоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджені особливості використання грошових потоків на підприємстві в умовах, які сформувались. Узагальнено групи чинників, які формують грошові потоки та викладено їх зміст. Проведено аналіз використання грошових потоків з точки зору різних авторів. Сформовано висновок про необхідність управління грошовими потоками на підприємстві та визначено загрози не виконання поставлених задач до них.

Опис

Ключові слова

грошовий потік, підприємство, формування, господарський механізм, механізм управління, сутність грошових потоків, методи, принципи, функції, денежный поток, предприятие, формирования, хозяйственный механизм, механизм управления, сущность денежных потоков, методы, принципы, функции, cash flow, enterprise, formation, economic mechanism, management mechanism, the essence of cash flows, methods, principles, functions, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Марченко, І. С. Економічний механізм формування та використання грошових потоків / І. С. Марченко, Ю. Л. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 12. - С. 154–157.

Зібрання