Розподіл температур у комірках міжкристального розчину сахарози-кристалу цукру-утфелю при різному способі їх розташування в гріючій трубці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті отримано результати розподілу температур у кожній комірці системи для трьох різних способів розташування сторін комірки кристалу цукру стосовно поверхні стінки нагрівальної трубки залежно від тривалості контакту системи комірок з поверхнею нагрівальної трубки. Розрахунки здійснено для окремих значень відносно часу уварювання цукрового утфелю (τ/τц=0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;1,0), на основі яких визначалась тривалість контакту системи комірок розчин – сахарози кристал цукру– утфель з поверхнею нагрівальної трубки. Розподіл температур у комірках знайдено на основі розв’язку системи чотирьох нестаціонарних диференціальних рівнянь у частинних похідних параболічного типу (рівняння теплопровідності) із змішаними граничними умовами (першого роду – для лівого краю першої області, що відповідає лівій області комірки міжкристального розчину сахарози, та другого роду – для правого краю останньої області, що відповідає комірці утфелю). The paper present the results of temperature distribution for each cell of a system for three different option of the location of the walls of sugar crystal cells as to heating pipes surfaces depending on the duration of the contact of the cells system to the surface of the heating tube. The calculations were made for ten particular values of the relative time of sugar massecuite boiling (τ/τs=0.15; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0). On this basis we determined the duration of contact between the cell system of sucrose solution-crystal sugar – massecuite and the surface of the heating tube. The distribution of temperatures in the cells has been determined by solving a system of four differential equations of parabolic type (heat equation) having mixed boundary conditions (of the first kind – for the left edge of the first area corresponding to the left area of the intercellular sucrose solution, and of the second kind-for the right edge of boundary area corresponding to the cell of the massecuite).

Опис

Ключові слова

температура, комірка, міжкристальний розчин, кристал цукру, утфель, temperature, cell, intercrystalline solution, crystal sugar, massecuite, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Погорілий, Т. М. Розподіл температур у комірках міжкристального розчину сахарози-кристалу цукру-утфелю при різному способі їх розташування в гріючій трубці / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, №2. – С. 164–172.

Зібрання