Способи зниження методичної похибки нелінійності ультразвукових інтерференційних методів контролю рівня рідин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автоматичний контроль рівня рідин і сипких матеріалів – необхідна і важлива складова багатьох сучасних виробничих процесів. Вирішення задач сучасної науки і техніки вимагає підвищення точності вимірювань рівня рідин. У деяких випадках, наприклад при нормалізації молока в ємностях, його рівень необхідно вимірювати з відносною похибкою не більше 0,01%. При цьому доцільно використовувати рівнеміри, які мають малий поріг чутливості і побудовані на ультразвукових інтерференційних методах. Automatic control of the level of liquids and bulk materials is a necessary and important component of many modern production processes. Solving the problems of modern science and technology requires increasing the accuracy of measuring the level of liquids. In some cases, for example, when milk is normalized in containers, its level should be measured with a relative error of not more than 0.01%. It is advisable to use level gauges that have a low threshold of sensitivity and are built on ultrasonic interference methods.

Опис

Ключові слова

ультразвуковий інтерференційний метод, приймач, похибка нелінійності, ultrasonic interference method, receiver, nonlinearity error, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Рішан, О. Й. Способи зниження методичної похибки нелінійності ультразвукових інтерференційних методів контролю рівня рідин / О. Й. Рішан, В. О. Христенко // Науково-технічна інформація. — 2011. — № 4(50). — С. 54-56.

Зібрання