Інтеграційна взаємодія підприємств харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних питань активізації інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості України з позиції проблем та перспектив її розвитку. Papers are dedicated to research of theoretical, methodical and practical problems of activation of integration co-operation of enterprises of food industry of Ukraine as a point of view on problems and prospects of its development.

Опис

Ключові слова

інтеграція, інтеграційна взаємодія, інтеграційний процес, підприємства харчової промисловості, інтеграційна стратегія, інтегровані структури, integration, integration co-operation, integration process, enterprises of food industry, integration strategy, integrated structures, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Інтеграційна взаємодія підприємств харчової промисловості України : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Скопенко Наталія Степанівна ; НУХТ. - К., 2012. - 42 с.