Кіберспорт – новітній напрям в готельній індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття розкриває основні тенденції розвитку кіберспорту та його перспективи в готельній індустрії України. Досліджено закордонний досвід кіберспорту. Проаналізовано інноваційні напрямки розвитку кіберспорту в Україні, наведена доцільність впровадження кіберспорту в готельній індустрії України з огляду на економічну ефективність. The article reveals the major trends in the development of eSports and prospects in the hotel industry of Ukraine. Investigated foreign experience of eSports. Analyzed innovative directions of eSports in Ukraine, presented feasibility of the introduction eSports in the hotel industry of Ukraine in view of economic efficiency.

Опис

Ключові слова

кіберспорт, готельна індустрія, кіберспортивні заходи, кіберспільнота, eSports, the hotel industry, eSports events, the eSports community, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Козленко, Д. М. Кіберспорт – новітній напрям в готельній індустрії / Д. М. Козленко, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Науковий збірник «Географія та туризм». – К. : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 45. – С. 15-23.

Зібрання