Ринок пивобезалкогольних напоїв: вплив на економічну безпеку підприємств, виявлення можливостей та загроз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кризовий стан економіки та розвиток інтеграційних процесів посилюють необхідність дослідження стану економічної безпеки підприємств, що передбачає здатність протистояти небезпекам та загрозам, а також використовувати наявні та потенційні можливості. Виявлення небезпек та можливостей, а також їх врахування доволить підвищити ефективність управління бізнесом сьогодні та гарантувати розвиток в майбутньому. The crisis state of the economy and the development of integration processes reinforce the need for research on the status of economic security of enterprises, which implies the ability to resist risks and threats, and to use the existing and potential opportunities. Identify threats and opportunities, as well as their accounting duality to increase the efficiency of business management today, and to ensure that development in the future.

Опис

Ключові слова

стан галузі, харчова промисловість, безпека, підприємство, економічна безпека, загрози, можливості, пивобезалкогольна галузь, state of the industry, food industry, beverage industry, opportunities, threats, enterprise, economic security, security, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Ринок пивобезалкогольних напоїв: вплив на економічну безпеку підприємств, виявлення можливостей та загроз / Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2015. – Вип. 1 (164). – С. 124–127.

Зібрання