Методичні особливості вивчення і застосування сучасних систем символьної математики MATHCAD

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із засобів автоматизації виробничої та наукової робіт сьогодні є програма MATHCAD, яка має універсальні можливості для розв'язування порівняно простих задач, а також здатна замінити цілі комп'ютерні програми, що виконують складніші обчислення, наприклад визначення коренів нелінійних алгебраїчних рівнянь, обчислення визначених інтегралів, розв'язування диференціальних рівнянь і багато іншого. Програма МАТНСАD - це дуже потужний інструмент. Для коректного використання системи МАТНСАD потрібні ґрунтовні знання математики, оскільки ні в якому разі не можна відмовлятися від критичного підходу при використанні математичних інструментів і завжди потрібно замислюватися над тим, чи має отриманий розв'язок зміст, чи вкладається він у загальну теорію і що це означає у даному конкретному випадку. One of the means of production automation and scientific work today there is a program MATHCAD, which is versatile for solving relatively simple problems, and can replace entire computer programs that perform complex calculations, such as determining roots of nonlinear algebraic equations Definite Integration , solution of differential equations and more. It МАТНСАD - a very powerful tool. For correct use of МАТНСАD needs in-depth knowledge of mathematics, as in any case can not abandon critical approach to the use of mathematical tools, and you should always think about whether the content of the resulting solution if it fits into the general theory and what it means in this particular case.

Опис

Ключові слова

MATHCAD, числові розрахунки, numerical calculations, чисельні методи, numerical methods, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маноха, Л. Ю. Методичні особливості вивчення і застосування сучасних систем символьної математики MATHCAD/ Л. Ю. Маноха, Н. І. Обізюк, В. Ю. Яковенко, В. Я. Городенская // Проблеми і шляхи удосконалення фундаменталізації і профілізації підготовки фахівців – випускників технічних навчальних закладів : Матеріали Всеукраїнскої науково – методичної конференції, 10-12 жовтня 2000р. – К.: УДУХТ, 2001.- С. 38–39/

Зібрання