Державне регулювання агропродовольчого ринку: підтримка споживача

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті зазначено нераціональність і низькоефективність діючої системи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні. Визначено зміст, структура, особливості сучасних механізмів підтримки виробників, споживачів, сільського господарства на основі використання методології Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Виявлено причини, що зумовлюють провали на агропродовольчому ринку–нееластичність попиту. Розкриті залежності між доходами населення і динамікою попиту і пропозиції на агропродовольчому ринку, показані шляхи і методи підвищення попиту. Визначено доцільність скерування дотацій малозабезпеченим верствам населення не просто в формі додаткових грошових виплат або зменшення ставки прибуткового податку, а в таких формах, які забезпечили б їх цільове використання на продовольство - в формі продовольчих талонів (карток), безкоштовних обідів для дітей матерів-годувальниць, людей похилого віку та інших малозабезпечених верств населення.

Опис

Ключові слова

диференціація споживання харчових продуктів, кафедра економічної теорії, державна підтримка, агропродовольчий ринок, нееластичність попиту, дотації

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Державне регулювання агропродовольчого ринку: підтримка споживача / Г. О. Кундєєва // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 40. – С. 96–102.

Зібрання