Дослідження впливу крохмальної патоки на реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою дослідження є вивчення впливу крохмальної патоки різного ступеня оцукрювання на в’язкісні характеристики сумішей для виробництва морозива вершкового та ароматичного. Предмет дослідження - суміші морозива вершкового та ароматичного із глюкозно-фруктозним сиропом (ГФС), глюкозним сиропом (ІГ-42) і патокою карамельною (ПК) та їх структурно-механічні характеристики. Методика дослідження. Реологічні характеристики сумішей визначено за допомогою ротаційного віскозиметра «ПЕОТЕвТ 2.1» з використанням системи співвісних циліндрів 5/Д/ у режимі збільшення швидкості зсуву (у) від 3 до 1312,2 с\ витримки до рівноважних значень за максимального у = 1312,2 с1 і режиму зворотного зменшення до у = 3 с1. Результати. У процесі дослідження встановлено, що суміші з цукром і натоками ІГ-42 та ГФС виявляють тиксотропні властивості. Натомість, системи з ПК мають здатність не тільки повністю відновлювати структуру, але й виявляють слабкі реопексні властивості, за рахунок чого ефективна в’язкость збільшується в режимі зворотного зменшення швидкості зсуву порівняно з її початковими значеннями. Ступінь оцукрювання патоки у складі сумішей для виробництва морозива значно впливає на її структурно-механічні властивості. Висновки. Виявлена властивість цукристих речовин дає можливість регулювати в’язкість сумішей упродовж технологічного процесу виробництва морозива й цілеспрямовано формувати показники якості готового продукту. The aim of this investigation is to study the effect of varying degrees of : saccharification on the viscosity characteristics of mixtures for the production of ice cream and aromatic cream. The subject of study is a mixture of ice cream and aromatic ice cream with com syrup of high degree of saccharification (Glucose-fructose syrup - GFS), moderate saccharification \ (giucose syrup - IG-42) and a iow degree of saccharification (molasses caramel - MC) and their structural and mechanicai characteristics. Methods. The rheoiogicai properties of mixtures have been measured by using a rotational viscometer "REOTEST 2.1” with coaxial cylinder S/N system in the \ mode of increasing the shear rate (y) from 3 to 1312,2 sr1, exposure to equilibrium values at maximum : y with subsequent reverse reduction y to 3 S'1. Resuits. The study has reveaied that mixtures with l sugar and starch syrups IG-42 and GFS have the thixotropic properties. On the contrary systems with ; starch syrups of a low degree of saccharification MC have ability not only fuiiy recover their structure but aiso they demonstrate weak rheopexy properties, i.e. increase of effective viscosity in the mode : of the reverse diminishing of shear rate compare to initial. The degree of saccharification of syrup ’ component of mixtures for ice cream production significantly affects its structural and mechanicai ; properties. The ability of mixtures of different chemicai compounds to restore the destroyed structure has a practical significance, especially during the production of ice cream on the stream extrusion [ lines, which will improve the efficiency of the process of forming and dosage of ice cream portions. j Conclusions. The observed properties of sugars make it possible to adjust the viscosity of the mixture | for ice cream production process and as a resuit, purposefully to form quaiity of the finished product.

Опис

Ключові слова

суміші для виробництва морозива, mixtures for ice cream production, патока крохмальна, starch syrup, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Басс, О. О. Дослідження впливу крохмальної патоки на реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В. Гончарук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2017. - № 1 (83). - С. 8-15.

Зібрання