Управління проектами – реалії сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зазначено, що управління проектами можна поєднати з такими складовими, як: розробка нових продуктів (New Product Development - NPD); “Шість Сігма” (Six Sigma) та поєднання стратегічних цілей підприємства та її тактичних планів. Noted that project management can be combined with such components as: the development of new products (New Product Development - NPD); "Six Sigma" (Six Sigma) and combining the strategic goals of the company and its tactical plans.

Опис

Ключові слова

новий продукт, підприємство, проект, управління, project management, new product venture, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Управління проектами – реалії сьогодення / В. О. Москаленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. - НУХТ, 2010. – С. 87.

Зібрання