Стратегічне планування і роль стратегії в діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті уточнено поняття стратегічного планування як базової складової стратегічного управління, виділено основні етапи стратегічного планування, обґрунтовано вимоги, дотримання яких забезпечить максимальний результат. This article clarified the concept of strategic planning as a basic component of strategic management, and the main sta-ges of strategic planning, justified requirements that will ensure maximum results.

Опис

Ключові слова

стратегія, планування, процес, стратегічне планування, strategy, planning, process, strategic planning

Бібліографічний опис

Кузьмук, А. М. Стратегічне планування і роль стратегії в діяльності підприємства / А. М. Кузьмук // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 107-114.

Зібрання