Вивчення Са2+-індукованих змін мембранного потенціалу мітохондрій міометрія з використанням методу протокової цитометрії

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосовуючи метод протокової цитометрії та потенціалчутливий флуоресцентний зонд TMRM, досліджували Са2+-індуковані зміни мембранного потенціалу в ізольованих мітохондріях міометрія. Додавання Са2+ (100 мкМ) до середовища інкубації індукує деполяризацію мітохондріальної мембрани, що, ймовірно, обумовлюється активацією Са2+/Н+-обмінника, функціонування якого спричинює дисипацію мембранного потенціалу. За наявності в середовищі інкубації 10 мкМ рутенієвого червоного (інгібітору електрофоретичної акумуляції іонів Са в мітохондріях) і 100 мкМ Са2+ дисипації мембранного потенціалу не виявлено. Отже, розсіювання потенціалу, вірогідно, пов’язано зі збільшенням концентрації кальцію в матриксі. За наявності Mg2+ (3 мМ) і АТР (3 мМ) додавання до середовища інкубації 100 мкМ Са2+ не зумовлює мембранної деполяризації. Це, ймовірно, пояснюється функціонуванням АТР-синтетази у зворотному напрямку як Н+-помпи, що запобігає дисипації мембранного потеціалу мітохондрій. Таким чином, метод протокового цитометричного аналізу дає змогу досліджувати мембранний потенціал в ізольованих мітохондріях гладенького м’яза матки, а також проводити скринінг ефекторів, які здатні модулювати цей параметр.

Опис

Ключові слова

протокова цитометрія, ізольовані мітохондрії, мембранний потенціал, гладенькі м’язи, Cа2+, flow cytometry, isolated mitochondria, membrane potential, smooth muscles

Бібліографічний опис

Вивчення Са2+-індукованих змін мембранного потенціалу мітохондрій міометрія з використанням методу протокової цитометрії / Л. Г. Бабіч, С. Г. Шликов, Н. В. Наумова(Кандаурова), С. О. Костерін // Укр. біохім. журн. – 2007. – Т. 79, № 6. – С. 34-41.

Зібрання