Дивідендна політика акціонерних товариств: інституційні основи формування та реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті обґрунтовано актуальність дослідження інституційних основ формування та реалізації дивідендної політики акціонерних товариств. Метою даної статті є дослідження теоретичних основ формування та реалізації дивідендної політики акціонерних товариств та обґрунтування нових підходів з урахуванням сучасних інституційних умов. Огляд останніх досліджень за даною тематикою показав наявність дискусійних положень у підходах до визначення сутності дивідендної політики та необхідність врахування положень чинного законодавства, що переважно нівелюється вченими. Дивідендну політику акціонерного товариства запропоновано розуміти як систему принципів та методів, цілей і завдань, спрямованих на досягнення компромісу фінансових інтересів акціонерів та потреб розвитку акціонерного товариства під час розподілу чистого прибутку та формування фінансових потоків відповідно до положень чинного законодавства.

Опис

Ключові слова

дивідендна політика, акціонерне товариство, виплата дивідендів, інституційні умови формування дивідендної політики, dividend policy, payment of dividends, corporations, institutional conditions of dividend policy formation, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Буряк, А. В. Дивідендна політика акціонерних товариств: інституційні основи формування та реалізації / А. В. Буряк, С. В. Бойко, І. В. Дем’яненко // Ефективна економіка. – 2021. – № 6.

Зібрання