Модернізація кристалізаційного відділення: збільшення виробництва цукру, зменшення витрат палива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати поетапної модернізації випарної установки і продуктового відділення на ВАТ “Чортківський цукровий завод”. Реконструйована теплова схема заводу з заміною IV і V корпусів на плівкові апарати виробництва “Техінсервіс”, що дозволило впровадити низькотемпературний режим уварювання утфелів з використанням сокових парів ІІІ і IV корпусів випарної установки. Впроваджено схему уварювання утфелю І кристалізації з використанням маточного утфелю. У вакуум-апаратах І продукту уварюється сироп до в’язкості затравки і після цього вводиться розрахункова кількість маточного утфелю залежно від заданого кінцевого розміру кристалів. Модернізація продуктового відділення дозволила скоротити тривалість уварювання на 1,5–2 год., збільшити вихід кристалічного цукру із утфелю до 50–52 %, зменшити втрати сахарози в мелясі, за стабільно низьких витратах газу – 3,28–3,19 до маси буряків. In this article results of modernization of evaporator system and crystallization station on JSC “Chertkovskiy sugar plant” by “Techinservice” company are given. Convective thermal coupling of the plant is reconstructed with change of ІV and V frames to film evaporators. Scheme of A-boiling with use of mother massecuite is introduced, that allows to reduce continuance of boiling for 1,5–2 hours, increase sugar recovery from massecuite to 50–52%. Vertically supported mold with moving cooling system is set, which is controlled by microprocessor system, which allows to control the speed of massecuite cooling. Modernization of sugar end allows to increase the sugar recovery and reduce sugar losses in molasses in stable low gas input – 3,28–3,19 % to beet mass.

Опис

Ключові слова

зменшення втрат сахарози, reduce sugar losses, витрати енергії, оптимізація випарної установки, плівкові апарати, вакуум-апарат, маточний утфель, затравна суспензія, автоматичний контроль, мікропроцесорна система, швидкість охолодження утфелю, рухома поверхня охолодження, energy expenditure, optimization of evaporation station, film evaporator, vacuum pan, mother massecuite, seed suspension, automatic control, microprocessor system, rate cooling, vertically supported mold with moving cooling system, speed of massecuite cooling, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Ровинський, А. Д. Модернізація кристалізаційного відділення: збільшення виробництва цукру, зменшення витрат палива / А. Д. Ровинський, С. П. Олянська, Я. Г. Левицький // Сахар. - 2009. - № 9. - С. 54-59.

Зібрання