Символіка писанки в ліричній мініатюрі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз поетичного тексту та його символічного компонента в контексті інтерпретації світогляду ліричного персонажа та його взаємин із довкіллям приводить до такого висновку щодо ролі писанкової символіки в поетиці ліричного тексту: символіка як виражальний засіб художньої мови є тим чинником, який розширює мікросвіт твору до рівня макросвіту загальнокультурного явища.

Опис

Ключові слова

писанка, сучасне мистецтво, поезія, символіка, лірична мініатюра, кафедра гуманітарних дисциплін, egg, contemporary art, poetry, symbolics, lyrical miniatures

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Символіка писанки в ліричній мініатюрі / Н. В. Науменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2007. – Вип. 28, ч. 2. – С. 212–221.

Зібрання