Визначення концентрації напружень навколо отвору в оболонці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подано розв’язок задачі про розподіл напружень в оболонці із композитного матеріалу з отвором. Використано метод скінченних елементів. Досліджено вплив поперечного зсуву на концентрацію напружень в циліндричній трансверсально-ізотропній оболонці з круговим отвором. The solution of the problem of stresses distribution in shells made of composite material with opening is given. The finite elements method was used. The influence of transversal shear on the stress concentration in the cylindrical transversely isotropic shell with circular opening was investigated.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., напруження, оболонка з круговим отвором, метод скінченних елементів, stress, shell with circular opening, finite elements method

Бібліографічний опис

Богатирчук, А. С. Визначення концентрації напружень навколо отвору в оболонці / А. С. Богатирчук, С. В. Гузенко // International Scientific Journal. - 2016 – № 3. – С. 95-97.

Зібрання