Обліково-аналітичне забезпечення управлінням основними засобами з метою ефективного їх використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В процесі дослідження визначено основні складові та сутність обліково-аналітичного забезпечення підприємства основними засобами. Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення з метою підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві.

Опис

Ключові слова

основні засоби, знос основних засобів, класифікація основних засобів, первісна вартість основних засобів, fixed assets, depreciation, classification of fixed assets, the original value of fixed assets, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча, Г. Г. Обліково-аналітичне забезпечення управлінням основними засобами з метою ефективного їх використання / Г. Г. Осадча, О. В. Хабенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 10. – С. 62–69.

Зібрання