Современные информационные технологии для обоснования управленческих решений в бизнесе

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье представлены результаты исследования применения новых информационных технологий в бизнесе. This article contains materials about research results of use new information technologies in business.

Опис

Ключові слова

информационные технологии, управленческие решения, бизнес, information technologies, management decision making, business, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Шаповал, Е. Ф. Современные информационные технологии для обоснования управленческих решений в бизнесе / Е. Ф. Шаповал // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: проблеми науки, практики і освіти : Збірник матеріалів V міжнар. наук. практ. конф. - К.: ЕУФІМБ, 2000. - С. 61-63.

Зібрання