Основні етапи розвитку плану кар’єри

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто значення перепідготовки кадрів для підприємства. Описані напрями розвитку персоналу. Детально висвітлений процес розвиток плану кар’єри. The role of retraining for the enterprise. We describe the directions of staff. The process detailed development plan career.

Опис

Ключові слова

перепідготовка персоналу, розвиток персоналу, персонал, кар’єра, career retraining, development of staff, staff, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Основні етапи розвитку плану кар’єри / В. О. Москаленко // Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - М.: - 2010. - С. 116-118.

Зібрання