Планування в умовах ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1992

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено необхідність поточного й перспективного планування на підприємствах харчової промисловості, узагальнено основні напрями маркетингової діяльності підприємств та обґрунтовано необхідність створення маркетингових служб на підприємствах харчової промисловості. The necessity of current and long-term planning in the food industry, summarized the main areas of marketing activities of enterprises and the necessity of creating marketing in the food service industry.

Опис

Ключові слова

планування, ринкові відносини, економічна самостійність підприємств, харчова промисловість, споживчий попит, поточні плани, структура вироблюваної продукції, перспективне планування, маркетингові служби, середньострокові плани, planning, market, economic autonomy of enterprises, food processing, consumer demand, current plans of production structure, advanced planning, marketing service, mid-term plans, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Планування в умовах ринку / Л. В. Страшинська // Харчова і переробна промисловість. – 1992. - № 6. – С. 5-7.

Зібрання