Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. : Біографічні нариси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню важливих для України біографічних аспектів діяльності грецьких підприємців в умовах Російської імперії в ХІХ - на початку ХХ ст. На основі значного фактичного матеріалу висвітлюється підприємницька діяльність грецьких купців в Україні. Подано аналіз наслідків і значення економічної діяльності грецької діаспори для розвитку українських земель.
The article is sanctified to finding out of important for Ukraine biographic aspects of activity of the Greek businessmen in the conditions of the Russian empire in ХІХ - at the beginning ХХ of century On the basis of considerable actual material entrepreneurial activity of the Greek merchants is illuminated in Ukraine. The analysis of consequences and value of economic activity of the Greek diaspore are given for development of Ukrainian earth.

Опис

Ключові слова

торгівельні відносини, торгові доми, ринок, товар, родинне підприємство, trade relations, trade houses, market, commodity, domestic enterprise, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. : Біографічні нариси / О. Є. Пилипенко // Українська біографістика. – 2008. - № 4. - С. 181-191.

Зібрання