Характеристики міцності неоднорідних, внаслідок дії фізичних полів, конструкційних матеріалів при циклічних навантаженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Різноманітні методи зміни структури матеріалу і пов’язані з цим особливості поведінки характеристик міцності конструкційних матеріалів набувають останнім часом широкого застосування в техніці. Так, при обробці поверхні зразків лазерно-радіаційним методом їх границя витривалості та мікротвердість поверхневих шарів суттєво зросла. При цьому метали не вступають в реакцію з кислотою травлення, а утворення твердих нітридів на периферійних шарах матеріалу сприяє підвищенню зносостійкості поверхні тертя. Various methods of changing the structure of the material and the associated behavior of the strength characteristics of structural materials have recently become widely used in engineering. Thus, in processing of sample surface by laser radiation the limit of their endurance and microhardness of the surface layers significantly increased. At this time metal does not react with acid digestion and the formation of hard nitrides in the peripheral layers of the material improves durability of surface friction.

Опис

Ключові слова

інженерні и технічні дисципліни, видатні вчені України, патріотизм, technical and engineering disciplines, outstanding scientists of Ukraine, patriotism, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Горик, О. В. Характеристики міцності неоднорідних, внаслідок дії фізичних полів, конструкційних матеріалів при циклічних навантаженнях / О. В. Горик, А. В. Башта // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця, 2000. – № 1 (13). – С. 44–46.

Зібрання