Особливості практичної експлуатації багатоасортиментних комплексів харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТІ

Анотація

Багатоасортиментні виробництва використовують значну кількість транспортерів для вирішення задачі маршрутизації зважених технологічних потоків. При цьому слід застерегти проти помилкової практики щодо придбання підприємствами харчової промисловості техніки, що була у вжитку. Це зокрема електричні машини, вихід з ладу яких завжди призводить до значних затрат, тривалої зупинки конвеєра або ж до списання технологічного обладнання на металобрухт. Many product lines production using many conveyors to solve the problem of routing weighted process streams. This should warn against false practice to acquire the food industry technology that was in use. This is particularly electrical machinery, failure of which always leads to significant costs, long stop the conveyor or to the cancellation process equipment for scrap.

Опис

Ключові слова

food industry, затрати, маршрутизація, харчова промисловість, cost, routing, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Іващук, В. В. Особливості практичної експлуатації багатоасортиментних комплексів харчових виробництв / В. В. Іващук, Ю. Б. Бєляєв, Я. В. Смітюх // НТІ. - 2011. - № 3. - С. 51-54.

Зібрання