Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сутність фінансових ресурсів і фінансової стратегії страхової компанії як теоретичних категорій. Викладено методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у процесі формування фінансової стратегії страховика.
In this article the suuschnost financial resources and the financial strategy of the insurance company as a theoretical issue. Methodical aspects of stakeholder theory in the process of strategy financial insurer.

Опис

Ключові слова

теорія зацікавлених сторін, страхова компанія, фінанси страхових організацій, фінансові ресурси, капітал, фінансова стратегія, стратегічний аналіз, stakeholder theory, insurance company, finance insurance organizations, financial resources, capital, financial strategy, strategic analysis, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко Т. А. Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії / Т. А. Говорушко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" – 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 72–80.

Зібрання