Нові надходження № 7 (липень): інформаційний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у липні 2019 року. Подано повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою авторів або назв видань. Електронна версія інформаційного бюлетеня "Нові надходження" публікується на сайті бібліотеки в розділі "Інформаційна діяльність". Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам закладів вищої освіти. The newsletter contains information on new issues that came to the Science and Technology Library in July 2019. A complete bibliographic description of the publications is provided. Informed about the number of copies and the location of publications in the structural units of the library. The material is grouped by sections of the UDC, within the section by the alphabet of authors or titles of publications. An electronic version of the New Arrivals newsletter is published on the Library's section in the Information section. The bulletin is addressed to academics, teachers and students of higher education institutions.

Опис

Ключові слова

нові надходження, new incomings

Бібліографічний опис

Нові надходження № 7 (липень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад. І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2019. – 31 с.