Робота з матеріалами періодичних видань на заняттях з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автори статті розкривають важливість використання газет и періодичних видань як цінного джерела навчання студентів в процесі вивчення іноземної мови, а також пропонують різноманітні види роботи з періодичними виданнями.
The authors reveal the importance of newspapers and periodicals as a valuable source of training students in the process of learning a foreign language, as well as offer a variety of types of work with periodicals.

Опис

Ключові слова

газети, newspapers, періодичні видання, цінне джерело, periodicals, valuable source, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Робота з матеріалами періодичних видань на заняттях з іноземної мови / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. Ю. Куниця // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 72. – С. 246–257 .

Зібрання