Конкуренція в Україні: необхідність якісно нового управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджуються проблеми розвитку конкуренції в Україні. Автори стверджують, що низька частка конкурентних ринків у загальній кількості загальнодержавних і регіональних ринків, несприятливе для розвитку конкуренції зростання частки найбільших підприємств в обсязі реалізованої промислової продукції та у чисельності працівників і наявність негативних наслідків існування природних монополістів зумовлюють необхідність управління державою даними процесами на якісно новому рівні.
In this article we study the problem of competition in Ukraine. The authors argue that the low proportion of competitive markets in the total number of national and regional markets, unfavorable for the development of competition increase the share of the largest companies in the volume of sold industrial output and employment, and the presence of the negative consequences of the existence of natural monopolies, determine the need for data governance processes to a new level.

Опис

Ключові слова

антимонопольно-конкурентна політика держави, antimonopoly and competitive policy, конкуренція, конкурентне середовище, competition, competitive environment, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Біла, І. С. Конкуренція в Україні: необхідність якісно нового управління / І. С. Біла, Н. І. Насікан // Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. - 2012. - № 1(5). - С. 6-11.

Зібрання