Концептуальні положення проблеми інтеріоризації гуманітарних знань в навчальній діяльності студентів філологічних спеціальностей педагогічного університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто та проаналізовано основні положення проблеми інтеріоризації гуманітарних знань в навчальній діяльності студентів філологічних спеціальностей педагогічного університету. Окреслено основні методологічні підходи до розробки феномену, визначено провідну дидактичну умову та сукупність супідрядних дидактичних умов, представлено дидактичну модель системи інтеріоризації гуманітарних знань в навчальній діяльності студентів філологічних спеціальностей педагогічного університету The principal concepts of students’ educational activities interiorization in the higher pedagogical educational establishments are reviewed and analyzed in the article. The basic methodological approaches to the phenomenon development are outlined, the principal didactic condition and combination of the subordinate conditions are defined and the didactic model of students’ educational activities in the higher pedagogical educational establishments system is presented.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, інтеріоризація гуманітарних знань, навчальна діяльність, методологічні підходи, interiorization, educational activity, methodological approaches

Бібліографічний опис

Сіняговська, І. Ю. Концептуальні положення проблеми інтеріоризації гуманітарних знань в навчальній діяльності студентів філологічних спеціальностей педагогічного університету / І. Ю. Сіняговська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць.– Слов’янськ : ДДПУ, 2015. - Вип. LXV – С. 88-94.

Зібрання