Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління знаннями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сутність системи управління знаннями, їх значення і основні функції для забезпечення інноваційного розвитку на підприємстві. The essence of knowledge management system, their values and basic functions to support innovative development of the enterprise.

Опис

Ключові слова

управління знаннями, функції системи управління знаннями, knowledge management, knowledge management system functions, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління знаннями / І. В. Федулова // Наукові праці ОНАХТ. – О.: 2008. - № 33. – С. 224-230.

Зібрання