Використання технології ОРС в автоматизації енергоблоків теплових електростанцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядалися питання застосування технології OPC для підвищення ефективності функціонування інтегрованих АСУ енергоблоків теплових електростанцій. Проведено аналіз енергоблоку як технологічного об'єкта управління і запропонована концепція створення єдиної інформаційної системи енергоблоку як частини енергосистеми. Запропоновано також структура типового OPC-сервера, який може бути використаний в рамках описаної концепції. The paper deals with implementing the OPC technology to increase the operation efficiency of the integrated ACS thermal power station units. We analyze the power generating unit as a technological control object. Specifically, we elaborate the concept of developing the integrated information system of the power generating unit as a part of the grid. We also propose the structure of the typical OPC server which can be used within this concept.

Опис

Ключові слова

OPC, автоматизація, енергостанція, інформаційна система, АСК, automation, power station, information system, ACS, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Трегуб, В. Г. Використання технології ОРС в автоматизації енергоблоків теплових електростанцій / В. Г. Трегуб, А. О. Куник // Наукові вісті НТТУ "КПІ". - 2010. - № 6. - С. 46-51.

Зібрання