Емпіричне дослідження психологічних особливостей педагога-наставника ВНЗ як умови ефективної освітньої соціалізації студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті показано провідну роль освітньої соціалізації студентів у діяльності педагога-наставника. Презентується концептуальна модель психологічних якостей ефективного педагога-наставника, яка відтворює зв’язки функцій педагога-наставника у освітньому процесі з його психологічними особливостями, типологія ефективних і неефективних наставників, а також психологічний портрет еталонного наставника, створені за результатами емпіричного дослідження.

Опис

Ключові слова

освітня соціалізація, образовательная социализация, educational socialization, наставництво студентів, педагог-наставник, психологічні якості педагога-наставника, соціалізуюча взаємодія, наставничество студентов, педагог-наставник, психологические качества педагога-наставника, социализирующее взаимодействие, tutorship of students, teacher-tutor, psychological qualities of teacher-tutor, socializing co-operation, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Власова, О. І. Емпіричне дослідження психологічних особливостей педагога-наставника ВНЗ як умови ефективної освітньої соціалізації студентів / О. І. Власова, Н. Ю. Чугаєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. - 2010. - Т. 2. - Вип. 5.

Зібрання