Соціальна звітність як засіб дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто проблеми, пов ’язані з міжнародною практикою становлення соціальної звітності в оцінці корпоративної соціальної відповідальності, методологічні основи та принципи технології складання, визначено основні об’єкти. Розкрито поняття корпоративної соціальної відповідальності та соціальної звітності організацій, проаналізовано її вплив на розвиток корпорацій і суспільство в цілому. Описано розроблення та впровадження міжнародних стандартів соціальної звітності і принципів її формування (стандарти AA 1000, GRI, SA 8000, ISO 14000 та ISO 26000), вказано відмінності й особливості кожного окремого стандарту, а також принципи соціальної звітності. Висвітлено стан справ в Україні в розвитку соціальної звітності, відзначено вітчизняні та міжнародні компанії, які першимизапровадили процес складання та публікування соціальної звітності згідно з міжнародними стандартами. Враховуючи отримані результати дослідження, запропоновано науково-практичні рекомендації щодо складання соціальної звітності.

Опис

Ключові слова

соціальна звітність, social reporting, історія соціальної звітності, принципи соціальної звітності, history of social reporting, principles of social reporting, міжнародні стандарти соціальної звітності, international standards of social reporting

Бібліографічний опис

Буковинська, М. П. Соціальна звітність як засіб дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності / М. П. Буковинська, О. О. Куксов // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 52–61.

Зібрання