Турбулентний рух нестисливої рідини у каналі з проникливими стінками

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначені поля швидкостей в турбулентному потоці у перфорованому каналі при наявності сильного відсмоктування, на цій підставі розраховані дотичні напруги і визначений вклад кожної зі складових: конвективного переносу імпульсу, в’язких і турбулентних напруг
The fields of speed had been identified in turbulent flow in perforation channel with strong suction. According to it had been calculated shear stresses identified contribution of every component: convective transfer of impulse and viscous stress.

Опис

Ключові слова

прониклива стінка, permeable wall, інтенсивність відсмоктування, профілі швидкості, локальні швидкості, дотичні напруження, перенос імпульсу, intension of suction, profiles of speed, local speeds, tangent stresses, transfer of impulse, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Турбулентний рух нестисливої рідини у каналі з проникливими стінками / В. Р. Кулінченко, І. В. Дубковецький // Харчова промисловість. - К.: НУХТ, 2012. - № 13. - С. 61-67.

Зібрання