Розвиток малих підприємств харчової промисловості в регіонах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемам розвитку малих підприємств харчової промисловості за видами економічної діяльності у регіонах України. Зокрема проведено аналіз стану регіонального розвитку малих підприємств та розраховано загальну рейтингову оцінку розвитку малих харчових підприємств у регіонах на основі коефіцієнтів по основних показниках діяльності та суми зайнятих регіонами місць за певними показниками починаючи з максимального значення. За отриманими результатами зроблено відповідні висновки.
The article is devoted to the development of small food industry enterprises according to the aspects of economic activity in the regions of Ukraine. Particularly, the analysis of the regional development conditions of small enterprises is made and calculated the general rating estimate of the development of small food industry enterprises in regions based on the factors according to primary showing activities and amount of regional occupied places according to the activities beginning with upper bound. Corresponding conclusions are drawn according to the received results.

Опис

Ключові слова

розвиток, development, малі харчові підприємства, види економічної діяльності, розвиток підприємництва, регіон, регіональний розвиток, рейтинг, рейтингова оцінка, small food industry enterprises, aspects of economic activity, development of business undertaking, region., regional development, rating, rating estimate, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Тимченко, О. І. Розвиток малих підприємств харчової промисловості в регіонах України / О. І. Тимченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. Економіка. – Київ : НУХТ, 2006. – № 19. – С. 103–109.

Зібрання