Організаційно-економічні засади розвитку кооперації на ринку молока в Україні в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемам розвитку кооперації при виробництві молока в Україні. Виявлено, що при утворенні інтегрованих структур сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств в молочному підкомплексі важливо враховувати економічні інтереси майбутніх партнерів для забезпечення їх взаємовигідній і стійкої виробничої діяльності. The article is devoted to the problems of the development of cooperation in the production of milk in Ukraine. It was found that when forming integrated structures of agricultural producers and processing enterprises in the dairy sub-complex, it is important to take into account the economic interests of future partners to ensure their mutually beneficial and sustainable production activities

Опис

Ключові слова

кооперація, сільськогосподарські товаровиробники, виробництво, молоко, державна підтримка, cooperation, agricultural producers, production, milk, state support, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Організаційно-економічні засади розвитку кооперації на ринку молока в Україні в умовах євроінтеграції / М. І. Ібатуллін, О. В. Гривківська, В. Карпенко, Н. Свиноус // Вісник Хмельницького національного університету. – 2023. – № 21. – С. 252-259.

Зібрання