Товариства тверезості в українських селах Лівобережжя на початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті окреслено діяльність одного з видів громадських товариств початку ХХ ст. – товариств тверезості. Звернена увага на розмежування світської та церковної ініціативи у заснуванні товариств тверезості. In the article is described the activity by public societies one of the types in the early twentieth century - temperance societies. Attention is paid to the distinction between the secular and ec-clesiastical initiatives in establishing partnerships sobriety.

Опис

Ключові слова

товариства тверезості, сільські громадські об’єднання, громадянське суспільство, temperance societies, rural public associations, civil society, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Силка, О. З. Товариства тверезості в українських селах Лівобережжя на початку ХХ ст. / О. З. Силка // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. – Черкаси, 2014–2015. – № 8–9. – С. 87–88.

Зібрання