Аналіз інноваційної активності: методика і можливість використання моделі множинної регресії як інструменту дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута методика комплексного аналізу інноваційної активності, визначені показники даного індикатора і запропонований інструмент дослідження. Analysis of innovative activity. Method and opportunities of using the model of multiply regression as an instrument of research. The method of complex analysis of innovative activity is considered. Figures of given indicator are determined and the instrument of research is offered.

Опис

Ключові слова

ресурсо-витратний і результатний методи, модель множинної регресії, інноваційна активність, формальний, resulting methods, model of multiply regression, innovative activity, formal, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Аналіз інноваційної активності: методика і можливість використання моделі множинної регресії як інструменту дослідження / Г. О. Кундєєва // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2008. – № 26. – С. 67–70.

Зібрання