Дослідження впливу режимів ЕГО на мікрофлору сокостружкової суміші

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим показником мікробіологічної безпечності, якості, рівня санітарно-гігієнічних умов харчових виробництв є мікрофлора. У разі перевищення допустимого титру мікроорганізми можуть спричиняти псування готового продукту й навіть призвести до харчового отруєння. У Проблемній науково-дослідній лабораторії Національного університету харчових технологій проведені експериментальні дослідження з метою вивчення дії впливу електрогідравлічного оброблення (ЕГО) на контамінаційну мікрофлору, а саме на дріжджі, бактерії й мікроміцети. An important indicator of microbiological safety, quality, and the level of sanitary-and-hygienic conditions of food production is microflora. When the titre is exceeded, microorganisms can cause damage to the finished product and even lead to food poisoning. In the Problem Research Laboratory of the National University of Food Technologies, experimental studies were conducted to study the effect of electrohydraulic treatment (ECO) on contaminating microflora, namely on yeast, bacteria and micromycetes.

Опис

Ключові слова

електрогідравлічне оброблення (ЕГО), дріжджі, бактерії, мікроміцети, сокостружкова суміш, electrohydraulic treatment (ECO), yeast, bacteria, micromixets, straw blend, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Дослідження впливу режимів ЕГО на мікрофлору сокостружкової суміші / А. І. Маринін, Ж. І. Прохоренко, Р. С. Святненко, Т. А. Мартиненко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. - Том 29 (68), № 4 - С. 121-124.

Зібрання