Актуалізація моделі ринкового розвитку національного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичної бази змін засобів ринкової конструкції суспільства. Увага приділяється виявленню можливостей забезпечення розвитку за рахунок зміни ринкових приоритетів та критеріїв, формування розподілу в суспільстві та світі, а також ролі держави в забезпеченні мінімізації суспільного конфлікту та збереженні можливостей подальшого розвитку національного простору. The article consist the questions of the metods of forming the chandging of the sosial market constraction. The points of article incluede the posibilities the sotial development by the criterial chandging in sosiety and the metods of minimisation of sosiety conflicts during the choise of national development.

Опис

Ключові слова

розвиток суспільства, теоретична модель, ліберальний капіталізм, криза, державне управління, трансформаційна економіка, глобалізація, development of sosiety, theoretical model, liberal capitalism, crisis, government menedgement, economic of transformation, globalisation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Актуалізація моделі ринкового розвитку національного суспільства / Т. В. Березянко // Економіка та держава. - 2010. - № 6. – С. 10-13.

Зібрання