Сутність та принципи формування інноваційної політики підриємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті вивчається сутність інноваційної політики підприємства. Досліджуються теоретичні основи, принципи та складові планування інноваційної політики. Окремим блоком розглядається формування інноваційної політики як складової інноваційного менеджменту та система фінансового забезпечення інноваційних процесів.
Essence and basic conceptions of planning of innovative policy of enterprise is studied in the article. Theoretical bases, principles and component planning of innovative policy, are probed. A separate block is examine forming of innovative policy as a constituent of innovative management that system of the financial providing of innovative processes.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, інноваційна політика, планування, нововведення, ресурси, innovative activity, innovative policy, planning, innovation, resources, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лановська, Г. І. Сутність та принципи формування інноваційної політики підприємства/ Г. І. Лановська // Наукові праці НУХТ.– 2008. - №26. - С. 70-73.

Зібрання