Вплив НВЧ-опромінення на життєдіяльність мезофільних і термофільних бактерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі вивчався вплив НВЧ-опромінення на термофільні та мезофільні бактерії в модельних розчинах дифузійного соку. Було встановлено залежність ефективності інгібування в НВЧ-полі від потужності, температури та тривалості обробки.
The influence of SHF-emission on mesofill and termofill bacterium in model solution of diffusional juice was studied in this work. Dependence of inhibition efficiency in SHF-field from capacity, temperature and treatment dutation was established.

Опис

Ключові слова

дифузійний сік, термофільні та мезофільні бактерії, НВЧ-опромінення, diffusional juice, mesofill and termofill bacterium, SHF-emission, кафедра фізики, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Решетняк, І. С. Вплив НВЧ-опромінення на життєдіяльність мезофільних і термофільних бактерій / І. С. Решетняк, Г. О. Нікітін, В. Є. Носенко, Н. І. Штангеєва // Наукові праці УДУХТ. – 1998. - № 4. - С. 85-86.

Зібрання