Основні критерії оцінки рівня продовольчої безпеки України та стратегічні напрями її підвищення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасний стан продовольчої безпеки України, визначено основні оціночні критерії її рівня, обґрунтовано стратегічні завдання щодо підвищення рівня продовольчої безпеки відповідно до кожного оціночного критерію, визначено певні розбіжності та застереження відповідно до існуючого порядку обчислення цих критеріїв, запропоновано ефективні шляхи покращання рівня продовольчої безпеки з урахуванням сучасних тенденцій розвитку продовольчого ринку країни. The current state of food security of Ukraine is analyzed, defined the main evaluation criteria of its level, grounded strategic objectives to enhance food security according to each evaluation criterion, identified certain differences and reservation in accordance with the existing procedure for calculating these criteria, proposed effective ways to improve the level of food security taking into account current trends in the food market in the country.

Опис

Ключові слова

ринок продовольства, конкурентоспроможність продукції, продовольча безпека, якість харчових продуктів, food market, competitive products, food safety, food quality, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Основні критерії оцінки рівня продовольчої безпеки України та стратегічні напрями її підвищення / Л. В. Страшинська, Г. А. Грецька // Агросвіт. – 2011. – № 20. – С. 6–11.

Зібрання