Біосинтез ендоглюканази термотолерантними мікроміцетами при рості на штучних та природних целюлозовмісних субстратах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснено аналіз ендоглюканазної активності серед термотолерантних мікроміцетів різних таксономічних груп, які культивували на природних та штучних целюлозовмісних субстратах. Виявлено найбільш активні продуценти целюлолітичних ферментів та найкращі індуктори целюлаз. The analysis of the endoglucanase activity among termotolerant micromicetes of a different taxonomic groups, grown in natural and synthetic cellulose substrates was carried out. The most active producers of cellulolytic enzymes and the best cellulase inducers were revealed.

Опис

Ключові слова

термотолерантні мікроміцети, целюлолітичні ферменти, ендоглюканаза, целюлозовмісні відходи, termotolerant micromicetes, cellulase, endoglucanase, cellulose waste, ендоглюканаза, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Біосинтез ендоглюканази термотолерантними мікроміцетами при рості на штучних та природних целюлозовмісних субстратах / Є. О. Омельчук, В. О. Красінько, В. Л. Айзенберг, С. О. Сирчин // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – Вип. № 7 (36). – С. 10.– Режим до-ступу до журн.: https://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_7/12oeo.pdf

Зібрання