Формування компетентності майбутнього фахівця у галузях знань "Економіка і підприємництво"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розкрито сутність і визначено види компетентності, обґрунтовано компоненти компетентності майбутнього фахівця у галузі знань “Економіка і підприємництво”. The article reveals the essence and identify the types of competence, grounded components of competence of the future expert knowledge in the field of "Economics and Entrepreneurship".

Опис

Ключові слова

компетентнісний підхід, компетентність, ключові компетентності, професійні компетентності, competence based, education, key competence, professional competence, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Гречан, А. П. Формування компетентності майбутнього фахівця у галузях знань "Економіка і підприємництво" / А. П. Гречан, І. В. Колос // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2008. - № 1, Т. 1. - С. 206-209.

Зібрання